Visserijbeperkende maatregelen in natuurgebieden op de Noordzee

Over het (deels) sluiten van drie natuurgebieden op zee voor bodemberoerende visserij

IDON Nieuwsbrief, 2023, nr. 42