Kunstmatig substraat als kans voor de natuur

Over natuurinclusieve maatregelen bij de bouw van windparken

IDON Nieuwsbrief, nummer 34, in opdracht van RWS Zee en Delta