Begrijpen en begrepen worden

Begrip is een sleutel voor gedragen projecten. Dat betekent: tot de kern komen, concreet zijn en belangstelling wekken. Het klinkt zo simpel, maar vaak barst de discussie pas los zodra een boodschap helder wordt verwoord. Toegankelijke teksten, filmbeelden, infographics en websites vormen dan ook krachtige hulpmiddelen voor projecten.

Bureau Landwijzer kan u hierbij ondersteunen. Met kennis van zaken en een vaardige pen leveren wij begrijpelijke, levendige en inhoudelijk kwalitatieve producten. Met oog voor de opdrachtgever én de lezer.

Landwijzer voert projecten uit op het snijvlak van inhoud en communicatie, vooral op het gebied van kust, duinen, water, natuur en duurzaamheid. Daarbij wordt intensief samengewerkt met oa vormgevers, website bouwers, fotografen, tekenaars en filmers.
Voor elke opdracht vormen we een team dat op alle onderdelen van uw project topkwaliteit levert.

Actuele projecten:

 • Artikel “Kunstmatig substraat als kans voor de Noordzeenatuur”
  (in opdracht van Rijkswaterstaat Zee en Delta)
 • Syntheserapport Kustgenese 2.0
  (in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)
 • Werkzaamheden voor het programma Circulair Terreinbeheer
  (in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland)
 • Boekje Remote Sensing voor het waterbeheer
  (in opdracht van STOWA)