Project Description

Verslaglegging van een workshop met deskundigen over ecologische veerkracht. Doel van de workshop: het maken van een keuze van goed meetbare en voorspelbare indicatoren voor ecologische veerkracht in de delta en het formuleren van vragen voor vervolgonderzoek. Met een artikel per presentatie en resultaten van de werksessies.

5 november 2018, in opdracht van Hogeschool Zeeland