Project Description

Impressie / verslag Workshop 2018 te Noordwijk. Het accent van deze jaarlijkse workshop lag op de doorstuiving van zand in relatie tot veiligheid en ecologie. Naast een inhoudelijk programma was er een excursie naar het project Noordvoort.

Landwijzer ondersteunde bij de inhoudelijke organisatie van het programma en de excursies en maakte een impressie (in de vorm van een artikel per presentatie en foto’s van de excursie).

Download impressie

2018, in opdracht van STOWA