Project Description

Impressies en verslagen Circulair Terreinbeheer

Impressies van diverse bijeenkomsten van het programma Circulair Terreinbeheer. Thema: het benutten van maaisel voor bodemverbetering en biobased producten. De impressies werden opgebouwd uit losse artikelen, voor plaatsing op de site en in de nieuwsbrief.

Download een voorbeeld van een impressie

2017 t/m heden, in opdracht van RWS, Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland