Project Description

Dit boekje geeft inzicht in de meerwaarde die remote sensing data kunnen hebben voor het waterbeheer en in de mogelijkheden om ‘van techniek tot toepassing’ te komen. Daartoe worden een aantal voorbeelden gegeven, waarin waterschappers, onderzoekers en andere betrokkenen hun ervaringen delen. Welke tips hebben zij? Ook bevat het boekje informatie over ‘landingsproces’ van toepassingen in de dagelijkse praktijk en over organisaties die hierbij een rol spelen. In samenwerking met Michiel Löffler.

Download boekje

2020, in opdracht van STOWA