Project Description

Impressie/ verslag Workshop 2019 te Bergen. Het accent van deze jaarlijkse workshop lag op veiligheid, dynamiek, natuur en recreatie in de kop van Noord-Holland. Naast een inhoudelijk programma waren er excursies naar de Hondsbossche Duinen en de Wimmenummerduinen. Landwijzer ondersteunde bij de inhoudelijke organisatie van het programma en de excursies en maakte een impressie (in de vorm van een artikel per presentatie en foto’s van de excursie).

Download impressie

2019, in opdracht van STOWA