Project Description

Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor het ecologisch functioneren van de grote wateren in Nederland (IJsselmeergebied, Rivierengebied, Waddenzee en Eems-Dollard en Zuidwestelijke Delta). En hoe kan de klimaatrobuustheid van die wateren worden vergroot? Landwijzer bewerkte teksten van experts en deed de redactie van dit rapport.

Download rapport

2020, in opdracht van Deltares