Project Description

Verslaglegging NHI dag, in de vorm van een kort artikel per presentatie. De sprekers gingen in op het belang van het NHI, op het dataportaal en op technische ontwikkelingen. Ook kwam de betekenis van het NHI voor het omgaan met droogte naar voren, naar aanleiding van de droge zomer van 2018.

Download impressie

2018, in opdracht van STOWA