Project Description

Impressie Watercafé Water Raakt

Impressie  van twee bijeenkomsten met deskundigen van gemeenten en waterschappen over de invulling van het stedelijk waterbeheer in de regio. Met onder andere aandacht voor de nieuwe Omgevingswet. In samenwerking met Ecoengineers (visualisaties).

2017, in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel