Project Description

Het magazine beschrijft 15 pilots met als motto: het inzetten van maaisel uit circulair terreinbeheer als hoogwaardige grondstof voor verscheidene markten. Het magazine is gedrukt op graspapier.

Landwijzer voerde de projectleiding en schreef de artikelen (samen met Ingrid Zeegers, Portretten in Woorden). Illustraties en opmaak: Ilva Besselink-Noorda, Studio Ilva

Download magazine

2017, in opdracht van RWS-Oost NL