Project Description

Het accent van de workshop lag op de integratie van veiligheid, dynamiek, natuur en recreatie. De workshop bestond uit presentaties en excursies langs de Zeeuwse kust.

Landwijzer ondersteunde bij de inhoudelijke organisatie van het programma en de excursies en maakte een impressie (in de vorm van een artikel per presentatie en foto’s van de excursie).

Download impressie

2017, in opdracht van STOWA