Project Description

Impressie van een driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer op Terschelling. Het accent van de workshop lag op de beleving van dynamiek.

Landwijzer ondersteunde bij de inhoudelijke organisatie van het programma en de excursies en maakte een impressie (in de vorm van een artikel per presentatie en foto’s van de excursie).

Download impressie

2016, in opdracht van STOWA