Project Description

Tekst synthesedocument. Dit rapport van het deelprogramma| Kust weerspiegelt in tekst en beeld de werkwijze van het deelprogramma| Kust. Er wordt beschreven welk proces er is doorlopen van opdracht tot voorkeursstrategie, welke keuzes onderweg zijn gemaakt, op welke bestuurlijke ambities en/of kennis deze zijn gebaseerd en welke bronnen hieraan ten grondslag liggen.

Download rapport

2015, in opdracht van Deltaprogramma Kust