Project Description

Dit rapport van het deelprogramma| Kust weerspiegelt in tekst en beeld de werkwijze van het deelprogramma| Kust. Er wordt beschreven welk proces er is doorlopen van opdracht tot voorkeursstrategie, welke keuzes onderweg zijn gemaakt, op welke bestuurlijke ambities en/of kennis deze zijn gebaseerd en welke bronnen hieraan ten grondslag liggen. Landwijzer schreef de tekst voor dit rapport (in samenwerking met Cees-Jan van Westen, RWS).

Download rapport

2015, in opdracht van Deltaprogramma Kust