Project Description

Impressie van het startsymposium Aanpak invasieve exoten, als aftrap van de Week van de Invasieve Exoten. De sprekers gingen in op de rol van overheden, belangenorganisaties, onderzoeksbureaus en burgers bij de aanpak van invasieve exoten. Ook kwamen mogelijke maatregelen aan bod voor het voorkomen, bestrijden of beheersen van invasieve exoten.

Download impressie

2016, voor het netwerk van milieuprofessionals (VVM)