Project Description

Impressie van een workshop Dynamisch Kustbeheer te Zandvoort met als thema ‘Hoe verder met dynamisch kustbeheer?’

Download verslag

2010, in opdracht van STOWA