Project Description

Flyers klimaatbuffers

Twee flyers: over klimaatbuffers in het algemeen en over het Waddengebied in het bijzonder.

2010, in opdracht van de Waddenvereniging