Project Description

Impressie van een tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer op Texel. Het accent van de workshop lag op dynamiek en zout water.

Landwijzer ondersteunde bij de inhoudelijke organisatie van het programma en de excursies en maakte een impressie (in de vorm van een artikel per presentatie en foto’s van de excursie).

Download impressie

2015, in opdracht van STOWA