Project Description

Impressies bijeenkomsten Slim Watermanagement

Diverse impressies van regionale bijeenkomsten, over de samenwerking van waterschappen en Rijkswaterstaat aan de realisatie van Slim Watermanagement

2015-2017, oa. in opdracht van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden