Project Description

Impressie van een bijeenkomst, over de samenwerking van 5 waterschappen en Rijkswaterstaat aan de realisatie van Slim Watermanagement

2016, in opdracht van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden