Project Description

Drie ‘schetsboeken’ en bijbehorende brochures over de Schetsschuiten Schiermonnikoog, Texel en de Afsluitdijk

Verslag van de drie schetsschuitsessies die de Waddenvereniging organiseerde binnen het programma ‘Samenwerken aan Klimaatbuffer Wadden’. De methode Schetsschuit werd ontwikkeld door Dienst Landelijk Gebied. De resultaten werden vastgelegd in schetsen door landschapsarchitecten en begeleidende tekst.

Download voorbeeld

2011 en 2012, in opdracht van de Waddenvereniging