Project Description

Tekst onderdeel ecologie van dit essay. Dit onderdeel  integreert ecologische kennis over het kustfundament. Daarbij wordt de ecologie vanuit verschillende invalshoeken beschouwd: vanuit de niet levende natuur, vanuit de levende natuur, vanuit specifieke soorten, vanuit het mariene systeem en vanuit de duinen. Op grond hiervan worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige suppleties en toekomstig kustbeheer.

2014, in opdracht van Atelier Kustkwaliteit