Project Description

Dit essay integreert ecologische kennis over het kustfundament. Daarbij wordt de ecologie vanuit verschillende invalshoeken beschouwd: vanuit de niet levende natuur, vanuit de levende natuur, vanuit specifieke soorten, vanuit het mariene systeem en vanuit de duinen. Op grond hiervan worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige suppleties en toekomstig kustbeheer.

Landwijzer schreef de tekst, op basis van input van ecologische experts

2014, in opdracht van Atelier Kustkwaliteit