Project Description

Deze brochure gaat in op het toetsen van regionale keringen in West-Nederland. Hoe verloopt dit proces, wie zijn er verantwoordelijk en wat zijn de eerste resultaten?

Download brochure

2015, in opdracht van STOWA