Project Description

Het accent van deze tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer was ‘het Zuidwestelijke deltagebied’.

Landwijzer ondersteunde bij de inhoudelijke organisatie van het programma en de excursies en maakte een impressie (in de vorm van een artikel per presentatie en foto’s van de excursie).

Download impressie

2014, in opdracht van STOWA