Project Description

Verslaglegging van vragen en opmerkingen, gemaakt tijdens de discussiebijeenkomst over studies binnen het project ‘Autonomous Downward Trend Eastern Scheldt'(ANT). Engelstalig

2011, in opdracht van ministerie VenW