Kustprojecten2019-01-12T20:23:32+00:00

Kustprojecten

Moniek Löffler is deskundig op het gebied van de kust en de duinen. Al sinds 1991 werkt zij enthousiast mee aan tal van kustprojecten op het gebied van beleid, beheer en onderzoek. Eerst bij een adviesbureau (Bureau Duin & Kust), waar zij bijdroeg aan beheerplannen voor de duinen, later bij Rijkswaterstaat (DWW en RIKZ). Zij werkte onder andere aan dynamisch kustbeheer, ecologische effecten van suppleties, waterveiligheidsbeleid, duinontwikkeling Tweede Maasvlakte, de Derde Kustnota, multifunctionele zeeweringen en Safecoast. Verder was zij themaleider kust bij WINN (het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat).

Ook na de oprichting van Bureau Landwijzer (in 2006) droeg Moniek bij aan tal van kustprojecten. Hieronder een aantal voorbeelden…

Dynamiek in de kustzone

2018, in opdracht van RWS-WVL

In 2017/18 werd een studie uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in doelen en achtergronden van het huidige dynamisch kustbeheer. De informatie daarvoor werd onder andere opgehaald bij regionale kustoverleggen . De studie levert bouwstenen voor vergunningverlening en voor (toekomstig) landelijk kustbeleid.

Werkzaamheden: Uitvoeren studie, via regiobezoeken, literatuurstudie en gesprekken. Opstellen eindrapport. In samenwerking met Bureau Strootman Landschapsarchitecten.

Herziening BKL 2017

2016, in opdracht van RWS-WVL

Wettelijk gezien dient de ligging van de basiskustlijn/BKL elke 6 jaar herzien te worden. In februari 2018 stelde de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de laatste herziene ligging vast. De ligging werd vastgelegd in een digitaal rapport.

Werkzaamheden: Ondersteundende werkzaamheden bij het tot stand komen van de formele consultatie voor de herziening van de basiskustlijn (tweede tranche) en het schrijven van het eindrapport.

in bewerking… wordt binnenkort aangevuld