Brochures

Boekje over de mogelijkheden in het waterbeheer voor het winnen van energie. Het laat zien welke technologieën er zijn, in welke ontwikkelingsfase die zich bevinden, welke potenties en belemmeringen er zijn en of er al concrete voorbeelden te vinden zijn.

Werkzaamheden: projectleiding, zoeken naar informatie, doornemen onderzoeksrapporten, interviews met deskundigen, schrijven teksten, briefen vormgever. In samenwerking met Ingrid Zeegers [Bureau Portretten in Woorden].

Flyer Slim Watermanagement

2017, in opdracht van RWS-WVL

Slim Watermanagement komt neer op het beter benutten van het Nederlandse watersysteem om problemen door watertekort en wateroverlast te verminderen. Deze flyer brengt het doel en mogelijkheden in beeld.

Werkzaamheden: Tekst flyer. In samenwerking met Ilva Besselink-Noorda [Studio Ilva].

Deze brochure gaat in op het toetsen van regionale keringen in West-Nederland. Hoe verloopt dit proces, wie zijn er verantwoordelijk en wat zijn de eerste resultaten?

Werkzaamheden: Tekst brochure

Boekje ‘De Natuur van de kust’

2014, in opdracht van Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)

‘’Een goed leesbaar en rijk geïllustreerd boek, die wetenschappelijke kennis voor een breed publiek toegankelijk maakt. Onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in kustbeheer!’’ (omschrijving Bol.com)

Werkzaamheden: Bijdrage aan tekst boekje

Boekje met 11 voorbeelden van eco-engineeringprojecten. Motto: bouwen met de natuur: het kan en het werkt.

Werkzaamheden: Tekst boekje

Brochure ‘Samen op weg naar Duurzaam Divers’

2010, in opdracht van Staatsbosbeheer

Deze brochure beschrijft de essentie van de visie van Staatsbosbeheer op het beheer van hun terreinen. De brochure is bedoeld als startpunt van gesprek.

Werkzaamheden: Tekst brochure

Flyers klimaatbuffers: Algemeen en Waddengebied

2010, in opdracht van de Waddenvereniging

Twee flyer: over klimaatbuffers in het algemeen en over het Waddengebied in het bijzonder.

Werkzaamheden: Tekst flyers

Uitgave over de fysieke toestand van onze Delta en over trends en ontwikkelingen. Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de fysieke leefomgeving waarin wij wonen.

Werkzaamheden: Tekst boekje, op grond van rapporten en gesprekken met onderzoekers van Deltares

Brochure ‘Schenk de wadden een toekomst’

2008, in opdracht van de Waddenvereniging

Brochure over het belang van de Waddenvereniging en mogelijkheden voor schenkingen en nalatenschappen.

Werkzaamheden: Tekst brochure

Boekje ‘Aan het water; zo divers is waterpubliek’

2009, in opdracht van RWS, Waterdienst

Dit boekje geeft inzicht in meningen en wensen van gebruikers van het watersysteem.

Werkzaamheden: Bijdrage aan tekst boekje, in samenwerking met Rob Bijnsdorp [BCP] en Ingrid Zeegers [Bureau Portretten in Woorden]

Boekje ‘Eilanden Natuurlijk’

2009, in opdracht van Universiteit Groningen

Natuurlijke dynamiek en veerkracht op de Waddeneilanden staan centraal in dit schitterende boek. Zeer leerzaam en goed leesbaar vol prachtige kleurenfoto’s (Omschrijving: Bol.com).

Werkzaamheden: Tekst boekje, op grond van input van onderzoekers

Brochure ‘Baten van Water’

2009, in opdracht van Hoogheemraadschap Delfland

Brochure over de waarden van water in relatie tot de kerntaken van het Hoogheemraadschap. Met voorbeelden.

Werkzaamheden: Tekst brochure

Brochure ‘Zuinig met Zoet’

2008, in opdracht van RWS, RIZA

Dit boekje bundelt de ervaring van boeren die hun bedrijf hebben in een zilte omgeving. Hoe benutten zij zoet water zo

efficiënt mogelijk? Hoe redden sommige boeren het zonder beregenings­mogelijkheden? Hoe zien zij de toekomst?

Werkzaamheden: Tekst brochure, op grond van interviews met boeren in Zeeland

Brochure ‘Het Tij Geleerd’

2007, in opdracht van Staatsbosbeheer

Samenvatting van het rapport ‘Het Tij Geleerd’: een visie voor natuurherstel in het Waddengebied.

Werkzaamheden: Tekst brochure