Nieuwe kansen voor duinvalleiplanten

Artikel over plantensoorten in de duinvalleien van Oost-Ameland en hun relatie met dynamiek

DUIN 2013 (tijdschrift Stichting Duinbehoud)