Project Description

Dit magazine is een vervolg op de in 2017 uitgekomen editie met als titel ‘Waarde van maaisel’. Dit keer staan vooral de dilemma’s centraal, die betrokkenen ervaren bij het toepassen van circulair terreinbeheer. Het magazine sluit aan op de landelijke Transitieagenda Biomassa en Voedsel.

Landwijzer voerde de projectleiding en schreef de artikelen (samen met Ingrid Zeegers, Portretten in Woorden). Illustraties en opmaak: Ilva Besselink-Noorda, Studio Ilva

Download magazine

2018, in opdracht van RWS-Oost NL en Provincie Gelderland