Project Description

De transitie naar een energiesysteem dat is gebaseerd op duurzame bronnen, is een van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Ook de watersector draagt zijn steentje bij. Waterschappen willen in 2025 volledig energieneutraal zijn, Rijkswaterstaat in 2030. Dit boekje informeert waterbeheerders over de mogelijkheden voor het duurzaam opwekken van energie in hun beheergebieden. Het laat zien welke technologieën er zijn, in welke ontwikkelingsfase die zich bevinden, welke potenties en belemmeringen er zijn en of er al concrete voorbeelden te vinden zijn.

Download boekje

2018, in opdracht van STOWA