Project Description

Dit rapport vat het gehele Kustgenese 2.0 onderzoek samen, dat tussen 2015 en 2020 is uitgevoerd. Het rapport vormt de onderbouwing van het beleidsadvies ‘Kustgenese 2.0’. Naast een beschrijving van het beleid en beheer van de kust wordt ingegaan op de sedimentbehoefte van het kustfundament, suppleren op de buitendelta en suppletiestrategie├źn voor de toekomst.

Download rapport

2021, in opdracht van Rijkswaterstaat WVL