Project Description

Deze rapportage beschrijft de Ontwikkeling van de Zandmotor tussen 2011 en 2015. Het rapport is gebaseerd op onderliggende monitoring- en evaluatierapporten over onder andere morfologie, vegetatie, fauna, duinen en recreatie.

Download rapport

2016, in opdracht van Deltares