Project Description

Dit is het derde magazine van het programma Circulair Terreinbeheer. Deze volgt twee eerdere magazines – gericht op de waarde van maaisel en op transitie – op. Het derde magazine gaat in op de cultuuromslag die nodig is om tot een circulaire economie te komen. Dat is meer dan bijvoorbeeld het bewerken van maaisel tot compost. Het betekent dat grondstoffen worden geoogst met een doel voor ogen en dat de benodigde kwaliteit gedurende het hele proces wordt geborgd.

Download het magazine

2022, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en RWS Oost-Nederland