Project Description

Het accent van deze tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer op Vlieland was: ‘het dynamische Waddengebied’.

Landwijzer ondersteunde bij de inhoudelijke organisatie van het programma en de excursies en maakte een impressie (in de vorm van een artikel per presentatie en foto’s van de excursie).

Download impressie

2013, in opdracht van STOWA