Project Description

Deze handreiking schetst gefundeerde en transparante ‘keuzemogelijkheden’ voor dynamisch kustbeheer. Dit gebeurt aan de hand van een ‘stappenplan’ dat beheerders kunnen volgen. In samenwerking met RWS en Deltares.

Download rapport

2011, in opdracht van Deltares