Project Description

Tekst handleiding. Deze handleiding schetst gefundeerde en transparante ‘keuzemogelijkheden’ voor dynamisch kustbeheer. Dit gebeurt aan de hand van een ‘stappenplan’ dat beheerders kunnen volgen

Download rapport

2011, in opdracht van Deltares