Project Description

Rapportage over Dynamisch kustbeheer over de Waddeneilanden. Tussen 1997 en 2000 kwamen voor alle Friese Waddeneilanden rapporten over ‘dynamisch kustbeheer’ uit. Deze rapporten geven aan hoe er kon worden omgegaan met de ligging van de kustlijn en het beheer van de zeereep. In 2006 is het beheer geëvalueerd. Dit rapport doet verslag hiervan. In samenwerking met Bas Arens.

Download rapport

2006 , in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland