Project Description

Dynamiek in de kustzone

Uitvoeren van een studie naar de doelen en achtergronden van dynamisch kustbeheer. De informatie daarvoor werd onder andere opgehaald bij regionale kustoverleggen. De studie leverde bouwstenen voor vergunningverlening en voor (toekomstig) landelijk kustbeleid.

Zie samenvatting

2018, in opdracht van RWS-WVL