Project Description

Dynamiek in de kustzone

Uitvoeren van een studie naar de doelen en achtergronden van dynamisch kustbeheer. De informatie daarvoor werd onder andere opgehaald bij regionale kustoverleggen . De studie leverde bouwstenen voor vergunningverlening en voor (toekomstig) landelijk kustbeleid.

Zie samenvatting

2018, in opdracht van RWS-WVL