Project Description

Dit boekje geeft inzicht in meningen en wensen van gebruikers van het watersysteem. In samenwerking met Rob Bijnsdorp [BCP] en Ingrid Zeegers [Bureau Portretten in Woorden]

Download boekje

2009, in opdracht van RWS, Waterdienst