Project Description

Wadden in Beeld geeft inzicht over wat er in de Waddenzee gebeurt. Het gaat om onderwerpen als milieu en ecologie, militaire activiteiten, sociaaleconomische aspecten en cultuurhistorie.

Download boekje

2021, in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland