Overige producten en diensten

Nieuwsbrieven voor het programma Circulair Terreinbeheer (per kwartaal)

Sinds 2017, in opdracht van RWS-Oost NL en Provincie Gelderland

Kwartaalnieuwsbrieven voor het programma Circulair Terreinbeheer.

Werkzaamheden: tekst nieuwsbrieven (op grond van input van het kernteam / interviews en bijeenkomsten), opstellen nieuwsbrieven met Mailchimp, plaatsen nieuws op website.  In samenwerking met Ingrid zeegers [Portretten in Woorden].

Redactionele ondersteuning bij vertaling boek

2018

Redactionele ondersteuning bij de vertaling van het boek Het Geluk van het Genoeg – pleidooi voor soberheid door Michiel Löffler (vanuit het Frans naar het Nederlands).

Werkzaamheden: klankbord voor de vertaler betreffende Nederlandstalige constructies, doen van redactionele voorstellen

Schrijf- en redactiewerkzaamheden voor tenders

2017 en 2018, in opdracht van LievenseCSO

Schrijven en redigeren van teksten voor tenders, aansluitend op EMVI criteria. Voorbeelden: plannen van aanpak en andere documenten voor versterking Lekdijken, Selectieve Onttrekking Zeetoegang IJmond en wateraanvoer Noordervaart.

Ketenkaart Circulair Terreinbeheer

RWS, Oost NL, 2018

Deze ketenkaart is een levend document dat bedoeld is voor iedereen die handelingen verricht of toetst binnen de keten van circulair terreinbeheer. Daarnaast is de ketenkaart bedoeld om met vertegenwoordigers van beleid, regelgeving
en pilots het gesprek aan te gaan over het verder brengen van circulair terreinbeheer.

Communicatiestrategie Slim Watermanagement

RWS, WVL, 2016

Strategie en plan van aanpak ter ondersteuning van het programma Slim Watermanagement.

Werkzaamheden: ophalen van wensen en ideeën van regioteams (via interviews en via het bijwonen van bijeenkomsten), opstellen, toelichten en aanpassen van communicatiestrategie, uitwerken in concreet plan van aanpak

Ondersteuning van Rob Misdorp bij het maken van een boek en website over Integrated Coastal Zone Management.

Werkzaamheden: schrijven van artikelen (in overleg met deskundigen), redigeren van artikelen, schrijven van syntheses (engelstalig). In samenwerking met Rob Misdorp.