Over duurzaam bodembeheer als basis voor de kringlooplandbouw

Artikel, in opdracht van het programma Circulair Terreinbeheer