Partijen spreken af om scheeptanks waarin paraffine is vervoerd schoon te wassen in de haven

IDON Nieuwsbrief, nummer 27, in opdracht van RWS Zee en Delta