Over inzicht verkrijgen in de ecologische effecten van windparken op de Noordzee

IDON Nieuwsbrief, nummer 27, in opdracht van RWS Zee en Delta