Over de toepasbaarheid van kennis over circulair terreinbeheer in de praktijk

Magazine ‘Transitie met boerenverstand’ (circulair terreinbeheer) 2018, in opdracht van RWS en Prov. Gelderland