Over de mogelijkheden van wind, zon en getij op zee

Ocean Magazine 2018, in opdracht van de Topsector Water