Over de noodzaak van diepzeemijnbouw voor de energietransitie

Ocean Magazine 2018, in opdracht van de Topsector Water