Pilot over het gebruik van maaisel op schrale bouwlanden

Magazine ‘Waarde van Maaisel’ (circulair terreinbeheer) 2017, in opdracht van RWS Oost-NL