Pilot over de waarde van topsurf: een mengsel van mest en groene reststromen (oa als middel tegen bodemdaling)

Magazine ‘Waarde van Maaisel’ (circulair terreinbeheer) 2017, in opdracht van RWS Oost-NL