Pilot over maaibeheer, akkerbouw en natuurwaarden

Magazine ‘Waarde van Maaisel’ (circulair terreinbeheer) 2017, in opdracht van RWS Oost-NL