Over de aanleg van een eiland op de Noordzee, om de doelstellingen op het gebied van windenergie op zee ook na 2030 haalbaar te maken.

IDON Nieuwsbrief nr. 25 2017, in opdracht van RWS Zee en Delta